De Week van Martijn - Week 42

20-10-2016 17:29

We zijn met zijn allen weer aangekomen in week 42, Midden en Noord Nederland genieten van de herfstvakantie, maar zo stilaan lopen we richting winter, einde van de rui komt in zicht, de eerste denken al voorzichtig aan de kweek, einde November zullen in België weer veel koppels bijeengezet worden, om de toekomst van het hok
veilig te stellen, in Nederland wachten we in het algemeen wat langer, het seizoen begint veel later, door verduisteren cq bijlichten kunnen we ze een redelijke tijd in de pluimen houden, of het lang genoeg is voor het langer doorlopende seizoen, zullen we moeten afwachten


Leuke tijd, nieuw leven op het kot

Oordelen en vooroordelen,

Het valt mij meer en meer op , dat we als liefhebbers , weinig flexibel zijn, graag met elkaar het negatieve bespreken, verder vaak bij vernieuwing direct nee zeggen, en een aantal van ons zegt, als dit of dat....... dan stop ik. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het mij vaak niet meer opvalt, helaas, het lijkt haast normaal ofwel inherent aan de duivensport, de laatste tijd wordt ik door beginners en herstarters hierop gewezen, en ze hebben gelijk, we bevuilen om het in duiventaal te zeggen ons nest, het is een automatisme geworden , waar we mogelijk zelf geen erg meer in hebben, zijn we bang dat anderen meer kansen krijgen, zijn we bang voor het onbekende, zijn we bang om af te gaan, of zijn we een groep angsthazen, die zo vastgeroest zijn in het systeem, dat we er niet uit durven, vreemd is het dan wel dat we ongefundeerde kritiek spuien op besturen, bestuurders, collega liefhebbers, omdat het niet goed gaat, juist dan moeten we flexibel worden, met ideeën komen, durven aanpassingen of veranderingen te doen, ik maakte de tijd van bijna 60.000 liefhebbers nog mee, nu moeten we het met 18.000 doen, maar het is te doen, mits we willen, anderen wat willen gunnen, mee te denken i.p.v. direct een ongefundeerd oordeel te spuien, als er aanpassingen in de lucht hangen, immers het bewijs is er dat het
oude traditionele systeem niet meer werkt, de duivensport is anders, de maatschappij is verandert, de wetten en regels zijn verandert, de mogelijkheden en behoeften van liefhebbers zijn anders, daarom een verzoek, hoort u over voorstellen en veranderingen, bekijk deze, bespreek, ze , spui niet direct kritiek ( de tijd dat de hardst roepende gelijk kreeg zou voorbij moeten zijn)maar kijk naar het algemeen belang, en laat ons duivensport behouden in welke vorm dan ook.

Besef het is uw sport, uw liefhebberij, wees er trots op, en draag uw steentje bij, zodat we kunnen blijven genieten van deze hobby, en ook degenen na ons.

Poll

Ik was bijzonder benieuwd wat houdt een duivenliefhebber in deze rui/wintertijd bezig, daarom is er op DMP, rechts onder een poll gemaakt, met aantal zaken die u bezig zouden houden, en wel wat houdt u het meeste bezig, een antwoord mogelijk, wel kunt u een commentaar onder bijgeven, https://poll.pollcode.com/85539674_result_duplicate Hopelijk vindt u ook de weg om aan te geven, wat
houdt u bezig, we laten de poll doorlopen tot einde December en houden u op de hoogte, Bijvoorbaat dank

De oogst en prijsstelling


In het voorjaar gaf ik aan hoe zal de oogst lukken of mislukken, het ziet er beter uit dan toen, uiteindelijk zal de oogst , weinig invloed hebben op de prijzen diervoeders, de soja in grote volumes gebruikt bij varkens en kippen houderijen, leek fors te stijgen in prijs, dit is afgevlakt, wel is zeer schaars het kempzaad, zelfs moeilijk te verkrijgen en bijzonder duur, maar over het algemeen zullen prijzen dier en duivenvoeders niet of nauwelijks stijgen, mits er geen bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden in de wereld.

Beste lezers pas op uzelf, zorg goed voor de duifjes, geniet er van, tot volgende keer

Martijn


Fotogalerij: De Week van Martijn - Week 42

De afbeeldinggalerij is leeg.