Feestmiddag 21 januari 2017

05-01-2017 08:12

Geachte sportvrienden,

Namens het bestuur van de Pyreneeënclub wordt u uitgenodigd voor onze jaarlijkse prijsuitreiking en kampioenenhuldiging.

Deze is op zaterdag 21 januari 2017 in zaal "de Kruisberg", Kruisbergseweg 172 te Doetinchem.

Aanvang 15:00 uur.

Voor het eten wordt gezorgd en de drank is gratis, u betaalt hiervoor € 15,00 per persoon.

Graag te voldoen bij binnenkomst.

Natuurlijk is er weer een verloting en voor de meegekomen dames is er een speciale prijs.

Komt u niet, meldt u dan af. Dit i.v.m. de te betalen kosten voor het buffet. Afmelden kan per mail bij Leo Gerhardus.

E-mailadres: leogerhardus@hotmail.nl .

Vergeet dit niet, het is jammer van het geld.

Graag afmelden vóór 13 januari 2016.

Met vriendelijke groet en tot ziens.

Namens het bestuur,
 
Michel Evers